Geografski informacioni sistemi u službi informisanja o stanju životne sredine

Kao zemlja kandididat za članstvo u Evropskoj uniji Srbija se nalazi u procesu usaglašavanja svog pravnog sistema sa pravnim tekovinama EU (acquis communautaire). Ovaj složeni proces realizuje se kroz niz pristupnih pregovora u okviru 35 poglavlja. Pitanje načina implementacije evropskih standarda u oblasti koja se odnosi na geoprostorne podatke definisano je kroz horizontalno zakonodavstvo u […]

GIS layers

Panonski biogeografski region

Panonski biogeografski region

Odmah posle Mađarske, a zajedno sa Češkom, Srbija zahvata najveći deo Panonskog biogeografskog regiona u Evropi. Samo se manji delovi nalaze u Slovačkoj, Rumuniji i Ukrajini. U našoj zemlji panonski biogeografski region zauzima čitav severni deo zemlje, približno do toka Dunava i Save na jugu. Na ovom području javljaju se neke specifične vrste i tipovi […]


Interaktivni WebGIS portal o nepokretnoj kulturnoj baštini Srbije

Sa ponosom vas obaveštavamo da je Udruženje Protego pokrenulo tematske stranice koje se bave nepokretnom kulturnom baštinom u Srbiji. Posetite stranice na adresi: http://gradovi.protego.rs Portal je rezultat rada na projektu «Nepokretna kulturna baština sa elementima razvoja naselja – interaktivni WebGIS portal», podržanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima na portalu […]

2014-12-11(10-54-23)-

BioRaS_naslovna

Brošura o BioRaS portalu

Uspešno pokrenut 2012. godine uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, portal za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti – BioRaS, je tokom 2014. godine uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine značajno unapređen u smislu funkcionalnosti i izgleda. BioRaS portal predstavlja internet orijentisanu platformu za unos, verifikaciju i javni prikaz podataka o biološkoj raznovrsnosti […]