Arhiva Vesti

Najnovije informacije iz Protega


Plenarno zasedanje Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

U prisustvu najviših predstavnika Skupštine i Vlade Srbije uz prisustvo predstavnika Evropske unije održana je prva plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji postoji od 2006. godine, kao sveobuhvatna platforma zasnovana na dugogodišnjem poverenju i saradnji najkompetentnijih predstavnika civilnog društva u Srbiji. Uspostavljen je kao stаlnо tеlo u […]

2014-06-20 (11-15-31)

II CBD radionica

Drugi sastanak povodom izrade Petog nacionalnog izveštaja za Konvenciju o biodiverzitetu

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije 11. juna u Beogradu održan je drugi sastanak zainteresovanih strana povodom izrade Petog nacionalnog izveštaja za Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. Saradnik Udruženja Protego, dr Gabor Mesaroš, izneo je iskustva organizacija civilnog društva koja se tiču implementacije Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. Peti nacionalni Izveštaj se priprema u okviru UNDP […]


CBD radionica u Zavodu za zaštitu prirode

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

U prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Beogradu održana je radionica o izradi izveštaja o realizaciji Strategije za očuvanje biološke raznovrsnosti Srbije koji je država Srbija, kao potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, dužna da dostavi kancelariji Konvencije. Izveštaj podrazumeva pripremu sistematizovanog pregleda realizovanih aktivnosti u periodu od 2011. do 2014. godine a koja se […]

Rad se odvijao i po radnim grupama

pic_envnet-350x250

Projekat u okviru env.net programa

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Udruženje Protego uspešno je apliciralo na poziv za projekte u okviru env.net programa koji koordinira organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Beograda. Tema projekta je kampanja pod nazivom Vrste biljaka i životinja značajnih za zaštitu prirode u EU čiji je cilj podizanje sveti i edukacija ekoloških organizacija i najšire javnosti o principima i […]