Dnevna arhiva :


Javna prezentacija nove Studije zaštite Palićkog jezera

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Saradnici Zavoda za zaštitu prirode izložili su sadržaj nove Stude o zaštiti Palićkog jezera i okoline u statusu Parka prirode. Studija je uzrađena po narudžbi lokalne samouprave Grada Subotica sa ciljem da se olakša upravljanje prirodnim dobrom a istovremeno otvore mogućnosti za dalji razvoj turizma na području četvrtog sektora. Po ovoj studiji iz režima zaštite […]

Klara Sabadoš