Dnevna arhiva :


Pokrenut BioRaS portal

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Nakon skoro dve godine rada na organizaciji baze podataka, dogovora oko prava pristupa, ovlašćenja za unos i korišćenje podataka, programiranja, testiranja itd… prva verzija Javnog Portala za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti (BioRaS) je pušten u javnost. BioRaS portal je internet orijentisana platforma za unos, verifikaciju i javni prikaz podataka o biološkoj raznovrsnosti Srbije sa […]

BioRas1