Projekat u okviru env.net programa


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Sa potpisivanja ugovoraUdruženje Protego uspešno je apliciralo na poziv za projekte u okviru env.net programa koji koordinira organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Beograda. Tema projekta je kampanja pod nazivom Vrste biljaka i životinja značajnih za zaštitu prirode u EU čiji je cilj podizanje sveti i edukacija ekoloških organizacija i najšire javnosti o principima i metodologiji zaštite prirode u Evropskoj uniji. U okviru projekta planira se publikovanje brošure i drugog informativnog materijala u kojem će se prezentovati legislativa na kojoj se zaniva NATURA 2000 mreža zaštitećenih područja EU kao i vrste biljaka i životinja koje žive kod nas i za čiji opstanak Srbija mora preuzeti odgovornost prilikom pristupanja Evropskoj uniji.