Drugi sastanak povodom izrade Petog nacionalnog izveštaja za Konvenciju o biodiverzitetu


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije 11. juna u Beogradu održan je drugi sastanak zainteresovanih strana povodom izrade Petog nacionalnog izveštaja za Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. Saradnik Udruženja Protego, dr Gabor Mesaroš, izneo je iskustva organizacija civilnog društva koja se tiču implementacije Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Peti nacionalni Izveštaj se priprema u okviru UNDP projekta „Planiranje zaštite biološke raznovrsnosti kao podrška primeni Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (2011-2020) u Republici Srbiji“, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Detaljnije