Razgovor u mesnoj zajednici Verušić


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly
Tribina u Verušiću Na poziv Josipa Kujundžića, predsednika Saveta Mesne zajednice Verušić, predstavnici udruženja Protego, Dr Gabor Mesaroš i Ljiljana Dulić, prisustvovali su tribini o ideji lociranja regionalnog odlagališta za čvrsti otpad na području ove mesne zajednice, o čemu su informisani nedavno od strane predstavnika lokalne samouprave Subotica. Građane je interesovalo kakve su mogućnosti da se Regionalni plan upravljanja čvrstim otpadom za opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Bačka Topola preispita sa aspekta lokacije regionalnog odlagališta, s obzirom na strahovanja o mogućim negativnim posledicama na stanovništvo koje živi u ovom području.
 
Građani su se složili da je rešenje prerade čvrstog otpada jako važno za ceo region ali smatraju da rešavanje jednog problema ne bi smeo da stvara neki drugi i izrazili svoju bojazan da bi prisustvo regionalnog odlagališta, u blizini područja sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, mogao da ima negativne posledice na vrednost nekretnina i kvalitet proizvoda sa kojim oni izlaze a tržište. 
 

Dr Gabor Mesaroš informisao je prisutne o trenutnom statusu projekta i detaljima oko tehnologija i dinamike njegove realizacije koju je predvidelo preduzeće Procesno tehnološki inžinjering, kao izrađivač projekta. Pohvaljeni su neki savremeni aspekti rešavanja problema prerade čvrstog otpada ali je ukazano i na neke nepreciznosti koje se u projektu mogu naći. Istaknuto je da je dobro što su građani Verušića uložili primedbu na Prostorni plan opštine Subotica u kojem je od tri ponuđene lokacije za regionalno odlagalište, predloženo projektom Procesno tehnološkog inžinjeringa, prikazana samo jedna lokacija (na prostoru bivše azotare), iako za to trenutno nema ni jedne zvanične odluke.

Kao glavna zamerka na projekat je nepotpuna analiza ekonomske opravdanosti investicije, koja je urađena samo sa aspekta kapaciteta regiona i dobiti koje se mogu očekivati izdvajanjem korisnog organskog i neorganskog otpada, ali ne i ekonomskim posledicama na okolno stanovništvo u smislu smanjenja vrednosti nekretnina i mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednih površina koje se nalaze oko odlagališta. Predloženo je da se od investitora zatraži da se projekat dopuni sa ovim podacima i ukazano je da se takav vid ekspertiza mogu uraditi stručnjaci sa Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsednik Saveta mesne zajednice pokazao je i stručno mišljenje o pedološkim karakteristikama zemljišta na području gde se planira odlagalište, koji je dao Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Odelenje za soju i agroekologiju, Laboratorija za zemljište i agroekologiju. U tom mišljenu se ističe visok kvalitet zemljišta na tom području i ukazuje na neke njegove fizičko hemijske karakteristike (vodopropustnost) koje, po njihovom mišljenju, nisu pogodne za odlaganje čvrstog otpada.

Konstatovano je da je neophodno uspostaviti ozbiljnu komunikaciju sa predstavnicima lokalne zajednice kao i novo formiranog preduzeća, kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog rešenja, i da za ove aktivnosti treba tražiti podršku građana i medija. Predstavnici udruženja Protego izrazili su spremnost da pruže stručnu pomoć građanima Verušića.

Lokacija planirane deponije Dr Gabor Mesaroć, Josip Kujundžić i Marinko Kujundžić