Publikacija: Vrste biljaka i životinja značajne za zaštitu prirode u EU


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Iz štampe je izašla brošura pod nazivom «Vrste biljaka i životinja značajne za zaštitu prirode u EU» koja je rezultat rada na istoimenom projektu Udruženja Protego finansiranog preko Env.net programa Evropske unije.

Publikacija ima tri dela. U prvom delu se objašnjen koncept zaštite prirode u Evropskoj uniji koji podrazumeva Direktive koja se tiču prirode (Direktiva o pticama i Direktiva o staništima), Natura 2000 mrežu kao i međunarodne obaveze koje su članice EU preuzele ratifikacijom raznih Konvencija. U drugom delu su obrađene grupe organizama koje su posebno istaknute na dodacima pomenutih Direktiva sa posebnim osvrtom na stanje u Srbiji. U trećem delu su prikazane liste vrsta biljaka i životinja koje se spominju na Direktivama EU i Bernske konvencije, a koje su pouzdano konstatovane kod nas, sa posebnim osvrtom na njihov status u nacionalnoj legislativi.

U izradi publikacije učestvovalo je 11 saradnika iz šest organizacija civilnog društva koja se bave zaštitom prirode u Srbiji. Predgovor je napisala dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu. Štampanje publikacije su pomogli WWF Kancelarija u Srbiji, IUCN Kancelarija u Srbiji i Mladi istraživači Srbije.

Publikacija ima 104 strane i bogato je ilustrovana kolor fotografijama naših najboljih fotografa prirode. Namenjena je aktivistima ekoloških organizacija civilnog društva, donosiocima odluka na lokalnom nivou kao i svim pojedincima koje interesuju pitanja vezana za očuvanje prirodnog nasleđa u Srbiji.

Prednje korice Zadnje korice
naslovna zadnja1

Teksti publikacije u elektronskoj formi možete preuzeti OVDE!