Uključivanje građana u upoznavanje i zaštitu prirode Srbije


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

golubac2

Javno preduzeće „Rezervati prirode Zrenjanina“ Zrenjanin, dana 02.12. 2014. godine, sa početkom u 13.00 časova u Skupštinskoj sali Grada Zrenjanina organizuje tribinu:

     “UKLjUČIVANјE GRAĐANA U UPOZNAVANјE I ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE“

Upoznavanje i zaštita flore i faune Srbije nije zadatak samo državnih i akademskih institucija. U ovom odgovornom poslu svoje mesto mogu i trebaju da imaju i građani. Značajan broj pojedinaca, samostalno ili u okviru aktivnosti organizacija, deo svog vremena provode u prirodi. Ovi boravci mogu pomoći da se podaci o prisustvu i stanju populacija naših vrsta obogate i time obezbede uslovi za efikasniju zaštitu. Fotografisanje prirode nije više samo privilegija profesionalnih fotografa. Fotografija snimlјena običnim mobilnim telefonom, ukoliko se znaju osnovni podaci o okolnostima viđenja, može da se uklјuči u jedinstvenu bazu znanja i može biti dragocena za jasnije sagledavanje stanja prirode i planiranje aktivnosti na njenom očuvanju.

naslovna
Teme:

– dr Gabor Mesaroš, Udruženje „Protego“ – Subotica

1. Uklјučivanje građana u prikuplјanje podataka o biološkoj raznovrsnosti Srbije

2. Predstavlјanje Portala za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije
– Saša Rajkov, NIDSB Josif Pančić – Novi Sad

1. Vrste bilјaka i životinja značajne za zaštitu prirode u Evropskoj uniji

2. Predstavlјanje publikacije i informacija o Natura 2000 mreži za Srbiju
Pozivamo sve zainteresovane da dođui da se informišu na koji način svoje podatke iz prirode mogustaviti na uvid drugih i kako one mogu da se iskoriste za unapređenje stanja prirode u Srbiji.

 

Više informacija na telefon:

064/8116361