Unapređenje BioRaS portala


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Posle dosta peripetija 18. novembra sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine potpisan je ugovor za unapređenje BioRaS portala. Ugovor se odnosi na sufinansiranje projekta pod nazivom «Unapređenje učešća javnosti u upoznavanju i zaštiti prirode». Onovni cilj projekta je da se obezbede uslovi da se u aktivnosti na prikupljanju podataka sa terena i valorizaciji prirodnih vrednosti Srbije uključi i zainteresovana javnost Srbije.

Ovaj cilj će se ostvariti unapređenjem izgleda i funkcionalnosti postojećeg portala za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije i predstavljanjem njegovih mogućnosti najširoj javnosti koja iz bilo profesionalnih bilo rekreativnih razloga provodi određeno vreme u prirodi, proširiti broj pojedinaca koji prikupljaju (fotografišu, beleže…) terenske podatke o prisustvu predstavnika naše flore i faune.

BioRaS portal će se usavršiti kroz sledeće segmente:

 1. Unapređenje personalizacije pristupa sistemu
  1. Definisanje novih korisničkih grupa: bliski saradnik i spoljnji saradnik
  2. Unapređenje sistema provere prava pristupa sistemu prema kategorijama korisnika
  3. Izrada modula za registraciju i pristup sistemu u javnom delu portala
 2. Izrada modula za import nalaza iz Excel tabele
 3. Izrada modula za postavljanja nalaza u javnom delu portala
 4. Ugradnja mogućnosti biranja taksonomske grupe kod unosa novog nalaza
 5. Ugradnja mogućnosti pretraživanja slika u javnom delu
 6. Ugradnja mogućnosti verifikacije većeg broja nalaza odjednom
 7. Ugradnja mogućnosti pregledanja sopstvenih nalaza registrovanih korisnika u javnom delu
 8. Modernizacija interfejsa u javnom delu
  1. Ugradnja bloka u zaglavlju osnovne strane sa rotirajućim slikama,
  2. Formiranje bloka na osnovnoj stranici sa dinamičkim sadržajem (fotografija ili mapa) iz baze podataka – izabrana vrsta,
  3. Formiranje bloka na osnovnoj stranici za unos dinamičkih sadržaja tipa vesti ili zanimljivi nalazi
  4. Formiranje linka na osnovnoj stranici za tekst o portalu na engleskom jeziku
 9. Izrada aplikacije za android aparate za pregledanje BioRaS baze podataka.