Interaktivni WebGIS portal o nepokretnoj kulturnoj baštini Srbije


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly
Vrdnička kula

Vrdnička kula

Sa ponosom vas obaveštavamo da je Udruženje Protego pokrenulo tematske stranice koje se bave nepokretnom kulturnom baštinom u Srbiji. Posetite stranice na adresi: http://gradovi.protego.rs Portal je rezultat rada na projektu «Nepokretna kulturna baština sa elementima razvoja naselja – interaktivni WebGIS portal», podržanog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima na portalu su organizovani u više celina što omogućava različite strategije pristupanja i čitanja publikovanih sadržaja.

U delu Razvoj gradova u srednjem veku na području južne Panonije stručno su obrađeni gradovi sa područja Vojvodine – ukljujući i grad Ilok, kao geografski i istorijski grad blizak ostalim vojvođanskim gradovima. Na osnovu višegodišnjih istraživanja na samom terenu, proučavanja starih zapisa i dostupne literature, dr Žombor Sabo detaljno je obradio 27 gardova i prikazao nam najnovija saznanja o njihovoj istoriji i značaju.

Formirana je baza podataka o nepokretnim kulturnim dobrim koja se nalaze na centralnom registru NKD koji vodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije. Baza sadrži podatke o 2416 kulturna dobra klasifikovana prema vrsti kulturnog dobra (Prostorne kulturno-istorijske celine, Spomenici kulture i Arheološka nalazišta), utvrđenog statusa (od velikog značaja i izuzetnog značaja), prostorno određena (opština, mesto i adresa) i sa imenom Zavoda za zaštitu spomenika kulture kojem je poverena briga o kulturnom dobru. Značajan broj kulturnih dobar je tipiziran (Gradska jezgra i urbanističke celine, Kule, utvrđeni gradovi i tvrđave, Sakralni objekti, Groblja i spomenici, Objekti urbanog graditeljstva, Objekti narodnog graditeljstva, Industrisjko nasleđe, Arheološka nalazišta i Objekti iz NOB) i pripremljeni su ili preuzeti kratki informativni tekstovi i postavljene veze na druge relevantne informacije na internetu o njima.

Posetiocima je u posebnom delu objašnjen sistem zaštite nepokretnih kulturnih dobara prema trenutno važećem Zakonu o kulturnim dobrima.

Najznačajnija kulturna dobra (oko 400) su precizno prostorno definisana i pripremljeno je 14 tematskih mapa na kojima se kulturna dobra mogu posmatrati na interaktivnim mapama u kojima su objekti grupisani po različitim kriterijumima i prikazani na različitim delovima portala. Kao posebna celina pripremljen je prikaz nekoliko starih mapa koje su značajne za razvoj gradova u južnoj Panoniji.

Pripremljeni su i rečnik pojmova koja se koristi u ovoj oblasti i imenik istorijskih ličnosti.

 

Zahvaljujemo se svima koji su pomogli pojavljivanje ovog portala.