Geografski informacioni sistemi u službi informisanja o stanju životne sredine


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

GIS layersKao zemlja kandididat za članstvo u Evropskoj uniji Srbija se nalazi u procesu usaglašavanja svog pravnog sistema sa pravnim tekovinama EU (acquis communautaire). Ovaj složeni proces realizuje se kroz niz pristupnih pregovora u okviru 35 poglavlja. Pitanje načina implementacije evropskih standarda u oblasti koja se odnosi na geoprostorne podatke definisano je kroz horizontalno zakonodavstvo u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina, i u praksi podrazumeva primenu tzv. INSPIRE direktive EU. INSPIRE direktiva (Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) je deo Evropske legislative koja definiše tehničke, organizacione i druge aspekte prikupljanja, pohranjivanja i uvida u geoprostorne podatke država članica. Doneta je 2007. godine u cilju unapređenja procedura prilikom donošenja odluka na nivou Evropske unije, sa stanovišta procene uticaja korišćenja prostora na životnu sredinu kroz unapređenje razmene geoprostornih informacija među organizacijama javnog sektora i omogućavanje boljeg javnog pristupa prostornim informacijama u Evropi.

GIS Subotica je interaktvni portal o planiranju i načinu korišćenju prostora na području grada Subotice i pristupačan preko Interneta na adresi: www.suboticagis.rs. Počeo je da se gradi krajem 2002. godine. Nastao je kao potreba da se svim javnim službama kojima su za svakodnevno poslovanje potrebni podaci o prostoru, obezbedi što brži i kompletniji pristup podacima koje druge institucije proizvode kako bi prilikom obavljanja svojih radova na terenu ili za planiranje budućih investicija, sačuvali tuđe objekte i instalacije.

Pristup informacionom sistemu je omogućen i građanima. Dolaskom na internet stranicu posetilac može lako da se orijentiše na prostoru grada pomoću adrese i/ili broja katastarske parcele, locira javne objekte, dobije uvid u prostorne i urbanističke planove, jasno sagleda granice i režime zaštite područja u Subotici i slično. Preko ovog sistema građani mogu prijaviti i razne nepravilnosti npr. greške u javnoj rasveti, oštećenja u saobraćajnoj signalizaciji ili kolovoznoj infrastrukturi.

Preuzmite:

GIS Subotica – liflet

GIS Subotica – Uputstvo za korišćenje

Aktivnosti realizovane u okviru projekta “GIS Subotica – Podizanje kapaciteta za korišćenje geoprostornih podataka” podržan od Gradske uprave Subotica.