Završen projekat Ekologija+


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly
Prezentacija đačkih radovaPred učesnicima, đacima i nastavnicima iz osnovnih škola Matko Vuković i Đuro Salaj, u kojima je realizovan pilot program edukacije razvijen kroz projekat «Ekologija+ – program unapređenja nastave biologije i ekologije u osnovnim školama», održana je prezentacija samostalnih elektronskih prezentacija i plakata koje su uradi đaci iz pomenutih škola. Projekta je podržao Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i lokalna samouprava grada Subotice.

Cilj projekta je bio da se nađe način da se nastava biologije u sedmim razredima osnovne škole, gde se tokom cele godine uči o ekologiji, napravi zanimljivijom, životnijom i više vezanom za probleme sa kojima se đaci svakodnevno susreću. Kako bi se utvrdilo sa kojim nastavnim jedinicama nastavnici imaju problema, na samom početku realizacije projekta održano je više sastanaka sa Aktivom nastavnika biologije osnovnih škola Subotice. Ovde su nastavnici informisani o projektu i njegovim ciljevima i zatražena je njihova saradnja na planu prepoznavanja nastavnih jedinica u programu za čiju realizaciju im je neophodna pomoć, a koje bi se mogle, kroz obilazak i posetu destinacijama u Subotici (ustanova ili lokaliteta van grada), mogla drugačije obraditi, te tako postići bolje savlađivanje gradiva. Kako bi se podstaklo učešće učenika i pomoglo u savlađivanju veština neophodnih u informatičkom društvu, predloženo je da se đaci na odgovarajući način pripreme za pronalaženje i prikupljanje informacija tokom rada korišćenjem savremenih info-komunikacionih tehnologija (Internet, digitalni fotoaparat, mobilni telefon).
Publikacija u prilogu ovog izveštaja je pokušaj da se pomogne nastavnicima u osmišljavanju i modernizaciji nastave biologije. U njoj je obrađeno 11 nastavnih jedinica iz programa nastave biologije za sedmi razred osnovne škole. Svaka nastavna jedinica podrazumeva teorijski prikaz problema koji se u toj jedinici obrađuje sa ciljevima i kratkim sažetkom predavanja. Uz svaku obrađenu jedinicu predlaže se i rad van škole (u ustanovi ili u prirodi) koja je po proceni autora najprikladnija za realizaciju obrazovnih ciljeva definisanih nastavnim programom. Za neke nastavne jedinice su predložene različite varijante obrade sadržaja i u kabinetu i van škole.