Kartiranje rasprostranjenja barskih kornjača


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Pripreme za terenske aktivnosti u okviru projekta «Programa spašavanja barskih kornjača» je u završnoj fazi. Uspostavljeni su kontakti sa ekološkim nevladinim organizacijama i ribolovačkim društvima u Vojvodini sa ciljem prikupljanja informacija o njenom rasprostranjenju širom Vojvodine. Živa prepiska tokom zime omogućila nam je da jasnije sagledamo mesta gde se viđaju barske kornjače i gde eventualno treba intervenisati u smislu njihove evakuacije.

Program je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Izrađeni su instruktivni lifleti i započeta njihova distribucija organizacijama i pojedincima za koje se pretpostavlja da češće dolaze u kontakt sa kornjačama: aktivisti ekoloških nevladinih organizacija, udruženja ribolovaca, vlasnici malih jezera i nekomercijalnih ribnjaka. Ovi podaci su evidentirani i uneti u Google Earth svetsku mapu. Urađen je i specijalni upitnik za vlasnike malih jezera i nekomercijalnih ribnjaka čijim popunjavanjem će se dobiti jasnija slika o perspektivama barskih kornjača u tim ekosistemima.

Detaljnije informacije o barskim kornjačama možete videti OVDE