Evropski dani sunca 1. – 16. maj 2010.


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Solar_Days2Nakon uspešne realizacije manifestacije “Beogradski dan Sunca” održane 2009. godine, ove godine manifestacija se održala u sklopu “European Solar Days”“ koja je širom Evrope realizovana u periodu od 01.05. do 16.05.2010. godine.

Udruženje Protego je ovu manifestaciju iskoristilo da, zajedno sa svojim partnerom udruženje Centrala iz Beograda, u javnosti promoviše ideju korišćenja solarne energije za pokretanje aparata za veštačku aeraciju jezera. Negativne posledice hroničnog nedostatka kiseonika u najvećem broju stajaćih voda Vojvodine, usled povećane eutrofizacije može da se umanje stalnim nadoknađivanjem kiseonika upumpavanjem vazduha u donje slojeve jezerske vode. Pored promotivnog materijala posetioci manifestacije su mogli da vide i prototip siststema za aeraciju koji će se postaviti na dva pilot jezera u Subotici.

 

Manifestacija „Dan Sunca“ je prvi put organizovana u Austriji 2002. godina. Ideja je zatim preuzeta od strane Švajcarske i Nemačke sa ciljem promovisanja korišćenja solarne energije. Od 2008. godine manifestacija postaje “European Solar Days” prihvaćena od strane Evropske Unije koja se održava širom Evrope uz učešće hiljada ljudi i zahvatajući sve sfere ljudskog života i sve pa i najudaljenije krajeve. U Srbiji se ova manifestacija obeležena nizom manifestacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Kuli, Smederevu i Soko Banji.

Udruženje Protego se uključilo u manifestacije koje su održane u Beogradu Novom Sadu Kuli i Subotici.

Slike sa manifestacija moete videti ovde.