Obilazak solarnih panela za aeraciju jezera


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

U sklopu projekta “Održive metode upravljanja malim jezerima i nekomercijalnim ribnjacima” na dva jezera (baštensko jezero i nekomercijalni ribnjak) postavljeni su sistemi za aeraciju vode koje pokreće energija sunca. Sredinom juna meseca postavljeni su solarni paneli na jezeru Eres Zoltana i u baštenskom jezeru porodice Mesaroš. Uobičajena praksa je da se ovi eksperimentalni sistemi sistematski nadgledaju, proveravaju njihove performanse i prate njihovi efekti. Ovaj segment projkta koordinira Udruženje Centrala i njihov saradnik inž. Vladimir Janković je obišao sisteme i konstatovao je da rade bez zastoja i u predviđenom režimu. Vlasnici jezera su takođe konstatovali da se već posle jedng meseca eksploatacije primećuju pozitivni efekti povećanih količina kiseonika u vodi kroz delimično izbistravanje vode i stabilniju dinamiku fitoplanktona.