Prezentacija BioRaS portala u Strazburu


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Strazbur

Na poziv kancelarije za Bernsku konvenciju, saradnik Udruženja dr Gabor Mesaroš prisustvovao je sastanku radne grupe za pripremu konferencije članica potpisnica Bernske konvencije. Na sastanku je predstavnicima radne grupe bio predstavljen BioRaS portal, njegova osnovna funkcionalnost i neke od raspoloživih podataka. Gabor Mesaroš je ukazao je načine kako organizacije civilnog društva planiraju korišćenje ovih podataka za dopunu i unapređenje Emerald mreže za Srbiju. Učesnici sastanka pohvalili su inicijativu i izrazili čuđenje kako do tada država Srbija nije nikako pomogla rad ovog portala i istakla obavezu da svi raspoloživi podaci na osnovu kojih se područja kandiduju u evropske mreže, moraju biti javno dostupni.