Zaštita i dobrobit životinja


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Dobrobit zivotinja 1Dobrobit životinja

Pojam “dobrobit životinja” se sve više koristi u svakodnevnoj komunikaciji i polako ulazi u rečnik veterinara, političara, pojedinaca koji se bave pravima životinja i drugih. Međutim, ovaj pojam znači različito za različite pojedince i zavisi od njihovih profesionalnih interesovanja. Veterinari i odgajivači životinja njihovu dobrobit procenjuju u odnosu na zdravstveno stanje i plodnost: ako je životinja zdrava i reprodukuje se, njena dobrobit je visoka. Istraživanja usmerena ka dobrobiti životinja su pak fokusirana na njihovo telo; na osnovu podataka o fiziološkim karakteristika jedinke, kao što su nivo pojedinih hormona u krvi ili puls, procenjuje se koliko je ona usaglašena sa svojom spoljašnjom sredinom. Neke ekstremne grupe koje se bave zaštitom životinja i njihovim pravima idu sa druge strane u drugi vid pojednostavljivanja. One smatraju da dobrobit životinja može da se obezbedi samo njihovim puštanjem na slobodu i da čovek nema moralno pravo da koristi životinje u svoje svrhe.

 

 

 

Domace zivotinje 1Napušteni kućni ljubimaci

Kućni ljubimci imaju važnu ulogu u našem životu. Ove životinje nas uče o ljubavi i poverenju, pružaju nam pažnju i prijateljstvo i doprinose kvalitetu našeg života. Odnos prema ovim životinjama, kao i uslovi u kojima se one drže odraz su stepena civilizovanosti društva. Pojava napuštenih kućnih ljubimaca negativno se odražava na njihovu dobrobit, ali i na zdravlje i bezbednost čoveka, drugih životinja i životnu sredinu. Osnovni uzroci postojanja napuštenih životinja su neodgovoran odnos vlasnika i primena neefikasnih mera kontrole populacije ovih životinja.

 

 

 

 

 

u zatocenistvu 1Divlje životinje u zatočeništvu

Čovek je oduvek pokazivao želju da mu divlje životinje budu u blizini. Nekada su divlje životinje služile samo za zabavu ili za prikazivanje. Tada se nije vodilo računa o njihovoj dobrobiti. One su držane u potpuno neodgovarajućim uslovima. Na žačost, i danas još postoje mesta na kojima se divlje životinje drže u lošim uslovima (cirkusi, zaostali Yoo vrtovi, privatne menažerije itd.).