Sekcije


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Članovi Udurženja Protego mogu da se organizuju u sekcije. Formiranje sekcije mogu da iniciraju tri redovna člana udruženja. U svom zahtevu treba da obrazlože svoja programska opredeljenja, planirane aktivnosti i pretpostavljene izvore finansiranja tih aktivnosti. Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor udruženja na osnovu prispelih zahteva. Član udruženje može se uključiti u rad više sekcija ali u Programskom savetu može da predstavlja smao jednu sekciju.

Sekcije mogu da predlože jednog svog člana u Programski savet udruženja. Programski savet udruženja sastavljen je od predstavnika sekcija i predsednika Upravnog odbora. Zadatak Programskog saveta je da daje svoje mišljenje Upravnom odboru o projektima predloženim od strane nekog od članova udruženja ili sekcije, da nadgleda realizaciju pokrenutih projekata i programski usmerava rad Udruženja.

Trenutno u Udruženju funkcioniše

Sekcija za očuvanje graditeljskog nasleđa (Žombor Sabo),

Sekcija za zaštitu životne sredine (Gabor Mesaroš),

Sekcija za dobrobit i zaštitu životinja (Katarina Kon)

elektronski magazin – Diurnarius (Đorđe Dragojlović)