Projekti Protega


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Zaštita životne sredineGIS Subotica – Podizanje kapaciteta za korišćenje geo-prostornih podataka (2015-2016)

Projekat ima za cilj da se podizanjem kapaciteta zainteresovanih strana sa područja Subotice za korišćenje, prikupljanje i deljenje geoprostornih podataka i promocijom portala u najširoj javnosti, unapredi saradnja i protok informacija između subjekata čije aktivnosti mogu imati uticaja na životnu sredinu i unapredi informisanost javnosti o stanju i planiranju korišćenja prirodnih resursa u Subotici.

architecture.pngKurgani Srbije (2015)

Projekt ima za cilj prikupljanje tekstualnih, vizuelnih i geoprostornih podataka o grobnim humkama u Srbiji i njihovo publikovanje na wikipedia i wikimedia. Podršku projektu je pružila organizacija Wikimedija Srbije.

Zaštita životne sredineLokalne zajednice u Vojvodini i Natura 2000 (2015)

Projekat ima za cilj podizanje nivoa informisanosti donosioca odluka i građana u Vojvodini o načinima, procedurama, kriterijumima i posledicama primene evropskih direktiva o zaštiti prirode. Pripremljen je i distribuiran tematski liflet o tipovima staništa i vrstama biljaka i životinja koje mogu na da se nađu na području Vojvodine i čiju će zaštitu država Srbija morati da organizuje i sprovodi u skladu sa evropskom legislativom. Projekat je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, gradotečjstvo i zaštitu životne sredine.

architecture.pngNepokretna kulturna baština sa elementima razvoja gradova – interaktivni WebGIS portal (2014-2015)

Projektom je planirana izrada internet portala na kojem će se prikazati nepokretna kulturna baština i razvoj gradova na području južne Panonije korišćenjem najmodernijih tehnologija za prikaz prostorno definisanih podataka na Internetu u vidu interaktivnih GIS mapa. Podršku projektu je pružilo Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomuikacije Republike Srbije.

Zaštita životne sredineKampanja: Vrste biljaka i životinja značajnih za zaštitu prirode u EU (2014)

Projekat ima za cilj edukaciju javnosti o principima i kriterijumima na kojima se zasniva zaštita prirode u Evropskoj uniji kao i podsticanje aktivnog učešća javnosti u upoznavanju biološke raznovrsnosti Srbije. Aktivnosti su usmerena ka pripremi tematske publikacije o vrstama značajnim za Evropsku uniju i njegovu promociju u nekoliko gradova u Srbiji. Projekat se realizuje u okviru env.net programa koji u Srbiji vodi organiyacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine.

Zaštita životne sredineJavni portal za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti (2011-2013)

Uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu tokom 2012. godne realizovan je projekat «System for public participatory mapping and monitoring of natural assets in Serbia». Projekat su inicirale prirodnjacki orijentisane organizacije civilnog sektora okupljene u Konzorcijum za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije a Istraživačka stanica Petnica je pružila neophodnu logističku, tehničku i stručnu pomoć. Projekat je podrazumevao pokretanje on-line višekorisničke platforme za prikupljanje i prezentaciju terenskih, prostorno definisanih, podataka o posmatranjima i prikupljanjima vrstama biljaka, životinja i gljiva koje žive na području Srbije. Portal služi i za edukaciju građana o biološkoj raznovrsnosti, njegovoj distribuciji, stanju i merama koje organizacije civilnog sektora čine na njenoj zaštiti u Srbiji.

Portal se može posetiti na adresi http://www.bioras.petnica.rs

Zaštita životne sredineMetode održivog upravljanja malim jezerima (2010-2011)

Projekat ima za cilj promociju metoda formiranja i održavanja jezera na posedima u privatnom vlasništvu koji obezbeđuju visok kvalitet životne sredine i mogućnost opstanka divlje flore i faune koje žive u ili vezane za vodu u urbanim sredinama. Program se realizuje u okviru programa SEKTOR Švedske agencije za razvoj (SIDA) i Regionalnog centra za životnu sredinu jugoistočne Evrope.

Zaštita životne sredineProgram spašavanja barskih kornjača u Vojvodini (2009-2010)

Projekat ima za cilj spašavanje jedinki barskih kornjača koji žive u neodgovarajućim uslovima, bilo zbog lošeg kvaliteta staništa i nebezbednog okruženja (blizina saobraćajnica i slično) bilo usled direktnog ugrožavanja od strane ribolovaca. Ugrožene jedinke se hvataju žive i premeštaju u bezbednije populacije. Paralelno se odvija i široka kampanja među ribolovcima i najširoj javnosti o značaju barskih kornjača za normalno funkcionisanje vodenih ekosistema kao i edukacija o načinima izbegavanja konflikata sa njima. Program podržava ambasada Kraljevine Holandije.

Elektronski magazin DIURNARIUS (2009-2010)

Sa ciljem da se unapredi istraživačko novinarstvo i pospeši objektivno i kritičko sagledavanje svakodnevnih pitanja koja se tiču života u Subotici, grupa novinara pokrenula je nezavisno elektronsko glasilo magazinskog tipa. Magazin se može videti na adresi http://diurnarius.info. Fukcionisanje i redovno osvežavanje glasila pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

architecture.png

Kampanja – Zaustavimo rušenje naše Subotice (2008)

Predlogom Plana detaljne regulacije za Centar grada Subotice – Zona I predložene su drastične intervencije koje ugrožavaju izgled i identitet najužeg urbanog jezgra Subotice uključujući i rušenje i devastaciju vrednog graditeljskog nasleđa. Udruženje Protego je pokrenulo kampanju na planu informisanja javnosti o pogubnim posledicama eventualne realizacije ovog plana i podsticanja aktivnog učešća građana u javnoj raspravi koja je povodom ovog plana pokrenuta.

poetry.pngNarodno pozorište / Nepszinház – Omaž srušenom teatru u Subotici (2008)

Uprkos negodovanja dela javnost, zgrada Narodnog pozorišta u Subotici srušena je tokom 2007. godine. Kako se ovaj necivilizacijski čin nikada ne zaboravi i kako bi se podigla svest građana da je njihovo učešće u donošenju ovakvih odluka nezamenljiva, udruženje Protego pokrenulo je kampanju praćenja realizacije gradnje novog teatra . Oviom kampanjom redovito se podseća na fatalnost greške koju je tadašnja vlast učinila i kuda može da dovede neaktivnost građana, čija je pasivnost iskorišćena kao saglasnost za donošenje odluke o rušenju. Projekt se finansira iz sopstvenih sredstava i donacija građana.

Zaštita životne sredineRevitalizacija populacije barske kornjače u Ludaškom jezeru (2008)

Barska kornjača je ugrožena u evropskim razmerama i čitav niz projekat je u toku sa ciljem očuvanja i unapređenje njenih populacija. Ova vrsta predstavlja stalnog stanovnika Ludaškog jezera i stajaćih i tekućih voda koje gravitiraju ka jezeru. Čitav niz negativnih faktora doveo je do drastričnog pada brojnosti njenih populacija u ovom području kao i smanjenja vijabilnosti jedinki. Ozbiljnost situacije i kompleksnost problema iziskuje čitav niz aktivnih mera zaštite usmerenih ka obezbeđivanju bezbednih uslova za razmnožavanje, obogaćivanje staništa za obavljanje osnovnih životinih aktivnosti i edukaciju stanovništva o potrebi očuvanja ove vrste. Ove aktivnosti ne isključuju potrebu da se i najozbiljniji problem ovog područja, ogromne količine organskih materija koje dospevaju u jezero i visok nivo zamuljanosti, rešavaju na drugim instancama. Ova inicijativa predstavlja pokušaj da se populacija barske kornjače sačuva u Ludaškom jezeru povećanjem verovatnoće njihovog opstanka kroz niz akcija u koje je uključena i lokalna zajednica.

environment.pngSavetovanje i okrugli sto: Mogućnosti revitalizacije i zaštita populacije barske kornjače (Emys orbicularis) na području Vojvodine (2008)

Barska kornjača predstavlja stalnog stanovnika stajaćih i sporo tekućih slatkih voda Vojvodine. Čitav niz negativnih faktora doveo je do pada brojnosti njenih populacija, a mestimično i do značajnog smanjenja vijabilnosti jedinki. Ozbiljnost situacije i urgentnost problema zahteva da se saznanja o rasprostranjenju i oceni stanja populacije ove vrste u Vojvodini, kao i iskustva kod nas i u svetu na njenoj zaštiti objedine, kako bi se u perspektivi izradio plan aktivnosti njene zaštite.

art.png Buket za staru damu (2008)

Voleti svoj grad je gotovo banalna normalnost, a zavoleti nesvoj je originalna izuzetnost. Naravno, iz ovakvog zaključka izuzimaju se svetski ljubavnici i ljubavnice poput Pariza, Firence ili Dubrovnika, jer na njih združeno nagovaraju i učitelji i umetnost i mediji, te su oni voljeni i na neviđeno. Ali, ako nesvoj grad nije neka zvučna geografija ili istorija, već tih i malen, on se mora propinjati na prste da gost primeti njegove vrednosti. Kada u tome uspe, oni koji ga zovu moj grad, ponose se dirljivo, roditeljski: eto, nije drag samo nama, i drugi kažu…

environment.pngProgram unapređenja nastave biologije u osnovnim školama – Ekologija+ (2008)

Projekat je zamišljen kao logična dopuna i nadogradnja nastave biologije u višim razredima osnovnih škola. Problematične nastavne jedinice će razraditi saradnici-eksperti Udruženja «Protego», a realizovati u saradnji sa predmetnim nastavnikom. Ovakvom organizacijom omogućava se i stručno usavršavanje nastavnika koji svoja iskustva i saznanja kasnije mogu da prenesu svojim kolegama u gradskom aktivu. Saradnja sa nastavnicima informatike potencira multidisciplinarnost projekta i obezbeđuje savladavanje dela veština neophodnih u savremenom informatičkom društvu.