Članstvo


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja bez obzira na versku, nacionalnu, polnu, etničku ili rasnu pripadnost. Članom udruženja se može postati samo na osnovu preporuke najmanje tri redovna člana. Odluku o prijemu u članstvo i o kategoriji članstva donosi Upravni odbor. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član Udruženja ima pravo da:

 • – ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • – bira i bude biran u organe Udruženja;
 • – bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja .

Član naročito nema pravo da:

 • – ugrožava interese i opstruira rad Udruženja
 • – se agresivno ponaša i nameće svoje stavove i mišljenje

Član je obavezan da:

 • – aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • – učestvuje, u skladu sa mogućnostima, u aktivnostima Udruženja;
 • -plaća članarinu i
 • – obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni Odbor u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja.

Kategorije članova Udruženja su :

 1. Redovni član,
 2. Počasni član
 3. Član sa posebnim ovlašćenjima
 4. Prijatelj udruženja