Dobro došli na stranice Udruženja Protego


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa – Protego

Šta je „Protego“?

Protego je udruženje građana čiji je cilj promocija zaštite graditeljskog, kulturnog i prirodnog nasleđa!

 

 

Šta hoćemo?

Želja nam je da kod građana probudimo svest o vrednostima životne sredine i da ih podstaknemo da uzmu aktivno učešće u

planiranju i razvoju zajedničkog okruženja!

 

 

Zašto?

Zato što samo organizovani i samosvesni građani mogu da utiču na predstavnike vlasti da rade samo za opšti interes!

pozoriste-t

Ukazujemo javnosti na probleme, zahtevamo izmene propisa i planova, koristimo pravne procedure koji su na raspolaganju građanima i potičemo javnost na uključivanje u održivi urbani razvoj.

 

 buket-t

Organizovali smo više tribina čiji je cilj bio promovisanje evropskih vrednosti i prakse.

Emys-orbicularis

Vodimo program aktivne zaštite barskih kornjača u Vojvodini

 

 

 rusenje-t

Protego deluje i reaguje u slučajevima neodrživog urbanog razvoja, korupcije javnog upravljanja prostornim i drugim resursima i isključivanja građana iz procesa planiranja i odlučivanja u gradu Subotici.

diurnarius

Podržali smo inicijativu grupe subotičkih novinara za pokretanje elektronskog magazina.

tribina02-tPokrenuli smo javni dijalog o mogućnostima i načinima restauracije Palićkog i Ludaškog jezera.

EPCNČlanice smo Evropske mreže za zaštitu malih stajaćih voda.

 

 gps

Za zaštitu vlažnih staništa i vrsta koja tamo žive, nije dovoljno zaštititi samo velika vodena područja kao što su jezera, plavna područja reka, močvare i ritove – neophodno je zaštiti i male stajaća vode. Njihova uloga u povezivanju vlažnih područja je nezameljiva.

utricularia

Mi prikupljamo prostorno definisane podatke i održavamo bazu podataka o prirodnim i veštačkim vodnim telima u Vojvodini.

Prikupljamo podatke o prirodnim vrednostima malih stajaćih voda sa ciljem njihove kvalifikacije za Emerald i NATURA 2000 mrežu zaštićenih područja.

 

 

bioras
Inicirali smo pokretanje javnog portala za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije –

BioRaS – portal