DIURNARIUS


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly

U cilju unapređenja informisanja javnosti i negovanja kulture dijaloga, pored zvanične internet prezentacije, Udruženje je pokrenulo elektronski magazin pod nazivom Diurnarius.

diurnariusProjekat DIURNARIUS nastao je kao rezultat potrebe da se javnosti kroz odgovorajući medij pokuša ponuditi mesto na kome bi se kroz različite forme mogla ukrštati mišljenja o pitanjima značajnim za interes grada Subotice i njenih građana. Elektronska forma, odnosno internet se u tom smislu nametnuo kao najpogodnije rešenje, dostupno velikom delu građana i svima koji su u prilici da odlučuju o javnim pitanjima.

DIURNARIUS je dakle pokrenut sa ciljem da obezbedi nov, lako pristupačan i za građane praktično besplatan vid informisanja. Priroda interneta pruža gotovo neograničene mogućnosti u razvoju ovog projekta. Iz rečenog, kao i iz opisa projekta koji sledi, jasno proizlazi i opredeljenje autora i saradnika DIURNARIUS-a za negovanje osnovnih principa demokratskog društva, među njima i poštovanje mogućnosti razvoja i unapređenja javnog informisanja te načela tolerancije, kao jednih od osnovnih garancija demokratije u društvu u kom se poštuju različitosti i obezbeđuje slobodno i nezavisno delovanje medija, što je jedna od osnovnih pretpostavki postojanja i održavanja stabilnosti demokratije. U tom smislu posebno je značajno da pripadnici različitih nacionalnih zajednica imaju pravo i mogućnost da se (i u) medijima slobodno izražavaju na svom jeziku, da ga čuvaju i razvijaju, negujući i čuvajući na taj način vlastiti jezički, kulturni, nacionalni ili etnički, verski i svaki drugi identitet.

Magazin je 2009. godine upisan u Registar javnih glasila kod Agencije za privredne registre pod registraskim brojem IN000021.

Elektronski magazin je dostupan na adresi diurnarius.info